Geocaching

Geocaching (po česku – geokešink) je turistická, navigační a trochu i internetová hra. Všechno najednou. Spočívá v tom, že někdo na neznámé místo ukryje schránku, které se v angličtině říká cache, (čtěte a dnes už také většinou pište „keš“). Na internetu zveřejní její souřadnice a různé doplňující informace. Ostatní potom tuto schránku pomocí navigačních přístrojů hledají. Při nalezení se zapíšou do sešitku ve schránce, případně si vyberou něco z obsahu a výměnou do keše vloží něco svého. Po návratu svůj nález anebo i neúspěch svěří speciální internetové schránce.


Jednou ze základních myšlenek geocachingu je umisťování caches na místech, která jsou něčím zajímavá a přesto nejsou zatím turisticky „objevená“. V popisu cache jsou pak uvedeny informace o takovém místě s jeho zvláštnostmi a zajímavostmi. Cache se ale umisťují i do zajímavých míst velmi frekventovaných. V některých případech je zajímavým právě úkol, který je s nalezením cache spojen.

V posledních dvou letech (hlavně díky zlevnění GPS přístrojů a také jejich průniku do světa mobilů) zažívá tento zvláštní způsob turistiky i u nás obrovský boom. Ještě před necelými 3 roky bylo v okolí Strakonicka a Písecka „keší“ jen několik. Dnes jich je několik set a nově stále přibývají – mapa cache v okolí

Pokud se o této „hře“ chcete dozvědět víc, určitě si pusťe následující video – Život geocachera.

Pokud by se to někomu zalíbilo, určitě se ozvěte. Zkusím napsat příště další článek o tom, co vše je možné v cache objevit, jakým způsobem se zalogovat na internetu, jaký nejlépe kopit přístroj atd atd…