Grafy zalednění Arktidy a Antarktidy

Pokud se někdo alespoň okrajově zajímáte o globální oteplování a jeho vývoj. Určitě se vám budou hodit následující grafy každoročního průběhu zalednění Arktidy a Antarktidy. V posledních letech se také velmi mluví o začínajícím vlivu slunečního minima na klima, a proto je velmi zajímavé sledovat globální změny na naší planetě a velmi zajímavý 24. sluneční cyklus, který je v lidských měřítkách ojedinělý a výjimečný, jelikož podobné změny na Slunci nastali naposledy před více než 100 lety.

SEVERNÍ POLOKOULE (plocha zalednění): arctic.atmos.uiuc.edu
SEVERNÍ POLOKOULE (rozsah zalednění s alespoň 15% ledu): nsidc.org
JIŽNÍ POLOKOULE (plocha zalednění): arctic.atmos.uiuc.edu
JIŽNÍ POLOKOULE (rozsah zalednění s alespoň 15% ledu): nsidc.org

Rychlost narůstání/ubývání ledu (severní polokoule): iup.uni-bremen.de
Porovnání sněhové pokrývky letos/loni (severní polokoule): climate4you.com

Zajímavé z pohledu laika také je, že zatímco zalednění Arktidy se oproti průměru z let 1979 – 2000 již dlouhou dobu snižuje, zalednění Antarktidy oproti tomuto průměru naopak narůstá!

Zajímavá teorie o možnosti změn klimatu: euroekonom.cz
Diskuze o globální oteplování a ochlazování: euroekonom.cz
Pozorování a vývoj aktuálního 24. slunečního cyklu: solarcycle24.com
Vývoj jevu El Niňo/La Niňa: weatherzone.com.au
Porovnání 24. slunečního cyklu s předchozími: solen.info
Porovnání 24. slunečního cyklu s obdobnými cykly v minulosti: solen.info