Jak správně skladovat DVD(CD)

Objevil jsem na netu perfektní přehled o tom jak se správně mají skladovat zálohovaná DVD média a co jim nejvíce škodí. Při nedodržování všech těchto pravidel snížujete životnost medií na pouhých 5-10 let – udávaná životnost při správném zacházení je 30-100let. Schválně jak doma skladujete média vy. Možná budete překvapeni co všechno jim vadí…

Jak zacházet s disky DVD a CD

– Pro pálení archivů používat jednou zapisovatelné disky DVD-R nebo DVD+R.
– Disky vyjmout z přepravního obalu těsně před pálením, pálit na média do 1-2 let od výroby.
– Disky ukládat v krabičkách (jewel case, slim), ve kterých se žádná ze stran disku nedotýká krabičky, krabičky nechat jinak prázdné, tj. bez vnitřních papírových obálek, sešitků apod.
– S disky manipulovat úchopem prstů za okraje, uvolnění z krabičky tlakem na centrální držáček, bez ohýbání disku.
– Disky skladovat svisle (vertikálně) v prostředí s čistým vzduchem.
– Optimální teplota skladování je 15°-18° Celsia při vlhkosti 20% až 50%. Akceptovatelná je běžná kancelářská teplota okolo 25 °C s vlhkostí kolem 55%.
– Chránit disky před změnou teploty a vlhkosti, zejména před rychlými změnami hodnot a před krajními hodnotami teplot (více než 30°C, méně než 5°C) a vlhkosti (používat kuličky proti vlhkosti z bot) (více než 70%) vůbec.
– Disky skladovat v temném prostředí, chráněném zejména před UV zářením.
– Disky popisovat popisovači pouze na centru disku, kde nedochází k pálení dat.
– Používat popisovače bez rozpouštědel, s měkkým hrotem.
– Disky nepolepovat papírovými nálepkami.
– Již existující papírové etikety a nálepky nestrhávat, ale disk přepálit.
– Poškrábané disky přepálit.
– Navlhlé/mokré disky utřít bavlněnou tkaninou, nechat zcela vyschnout, pak přepálit.
– Utírání bavlněnou tkaninou vždy jen ve směru od středu ke kraji média (tj. radiálně), tkanina zcela čistá a bez zanechávání chlupů.
– Prach z disků (neměl by vůbec vzniknout) odfouknout nebo setřít na sucho bavlněnou tkaninou, disky případně přepálit.
– Silně znečištěné disky (nečitelné, popř. s rizikem znečištění mechaniky), vyčistit roztoky k tomu určenými (na vodě založené detergenty) s pomocí čisté bavlněné tkaniny. Použitelný je též mýdlový roztok destilované vody následovaný vysušením (viz výše). Zkusit použít kvalitnější mechaniku pro čtení. V nouzi použít slabá těkavá rozpouštědla jako jsou isopropyl alkohol nebo metanol. Disk přepálit.

Jak NEzacházet s disky DVD a CD

– Vystavení disků přímému slunci, soláriu aj. zdroji UV záření může záznam rychle zničit.
– Vyšší teplota skladování než cca 25° Celsia vede k rychlejší degradaci záznamu.
– Vysoká vlhkost při skladování může záznam rychle zničit.
– Archivy nepálit na přepisovatelná média jako jsou DVD-RW, DVD+RW nebo DVD-RAM, životnost záznamu na nich je výrazně nižší.
– Kromě krátkodobých období pálení aj. manipulace neskladovat disky vodorovně (horizontálně).
– Leštění existujících škrábanců vede k horší kvalitě média nebo úplné nečitelnosti.
– Otisky prstů aj. mastnosty na straně záznamu zhoršují optické vlastnosti a mohou vést k rychlejší degradaci substrátu a nečitelnosti.
– Mechanické ohýbání disku snižuje životnost média nebo může záznam zničit.
– Dlouhodobé skladování v tenkých plastových nebo papírových obálkách s plastovými okénky není vhodné kvůli malé mechanické i klimatické ochraně média, tendenci k poškrábání, nasáknutí vlhkosti nebo i reakci plastových obálek při jejich degradaci.
– Čistění média silnými rozpouštědly (aceton, benzen) médium zničí.
– Pro čištění běžně nepoužívejte ani saponáty, ani alkoholy (etanol – líh, metanol).
– Popisování média popisovači obsahujícími rozpouštědla může vést k rychlejší degradaci záznamu.
– Popisování s kuličkovými nebo tvrdými hroty může médium poškodit (zejména CD).
– Polepování papírovými nálepkami může vést k potížím s excentricitou, k reakci lepidla s diskem, odtrhávání etiket, popř. k nasáknutí vlhkosti do papíru .
– Čištění disku hadříkem v kruhovém nebo eliptickém směru může způsobit nečitelnost záznamu na disku.
– Nečistoty nebo jiné pevné částice v čistícím hadříku mohou způsobit škrábance nebo zanechání částic na disku, které způsobí nečitelnost média nebo znečištění mechaniky.