Jaké existují druhy baterií a jak si mezi nimi vybrat

Pár základních hesel:
Paměťový efekt – Za tímto často používaným termínem se skrývá snížení kapacity baterie způsobené tím, že dobíjíme baterii, která není 100% vybitá, nebo nenabíjíme baterii až do stavu úplného dobití. Paměťový efekt se hodně projevuje pouze u baterií Ni-Cd a v menší míře pak u Ni-MH baterií. U baterií Li-Ion je to pak v zanedbatelné míře a baterie Li-Pol tímto efektem vůbec netrpí. V praxi to potom vypadá, že když vezmete baterii Ni-Cd, která je nabytá na 50% a znovu ji dáte na nabíječku a necháte ji dobít, můžete přijít až o 10 % její celkové kapacity. Pokud tímto paměťovým efektem poznamenanou baterii chcete ještě trochu zachránit pomůže vám tzv. formátování baterie.

Formátování baterie – Pokud baterie není příliš zničená paměťovým efektem a není již moc stará a opotřebovaná, lze částečně obnovit již zničenou kapacitu baterie, kterou napáchal právě onen paměťový efekt. Jedná se o několikanásobné úplné vybití a následné přebití nebo úplné nabití baterie. Tento cyklus je dobré opakovat alespoň dvakrát či třikrát.

Nabíjecí cyklus – Každý druh baterie má stanoveno životnost a to podle takzvaných nabíjecích cyklů. Pokud je u baterie uvedeno 200 nabíjecích cyklů, znamená to, že baterii je možné nabít a vybít zhruba 200krát (+20,-50 podle toho, jak se k baterii chováte) a potom baterie odchází do „věčných lovišť“.

Kapacita baterie – Kapacita baterie vlastně uvádí, jak dlouho každá baterie vydrží za chodu. Kapacita je uváděná v jednotkách miliampérhodin (mAh), ale nemůžeme říct, že baterie z Nokie 3310, která má kapacitu 850 mAh, vydrží kratší dobu než baterie z Ericssonu T68i s kapacitou 1000 mAh, protože každý mobilní telefon „žere“ jinak. Zde můžeme podle kapacity pouze porovnávat baterie do stejného mobilního telefonu.

Druhy mobilních baterií:
Ni-Cd (Niklo-kadmiová baterie):
Tento druh baterií se dnes už u mobilních telefonů nepoužívá. Dnes je možná ještě najde ve fotoaparátech či starších videokamerách. Asi před dvaceti lety byly tyto baterie jediným možným obnovitelným zdrojem elektrické energie. Byli velice efektivní, neboť se dají nabíjet až 1200krát (1200 nabíjecích cyklů). Doba nabíjení byla různá od 45 minut až klidně do 2 hodin. Nevýhodou baterie je ve velké míře se projevující paměťový efekt.
Důležité informace:
– Nenechávejte baterii delší dobu mimo provoz, alespoň dvakrát do měsíce ji použijte.
– Kvůli paměťovému efektu nabíjejte baterii až úplně vybitou.
– Jednou za měsíc nechte baterii zformátovat.
– Staré baterie nevyhazujte, ale noste do sběrných dvorů. Kadmium je vysoce toxické.
– Pozor na nadměrné přebití baterie, nesmí zůstat v nabíječce déle než 24 hodin.

Ni-MH (Niklo-metal-hydridová baterie):
Tato baterie je velice hodně zastoupena u dnešních mobilních telefonů nižší a střední třídy. Oproti Ni-Cd nabízejí větší kapacitu a při stejné váze se do nich vejde až o třetinu více než do Ni-Cd. U této baterie je také více potlačen paměťový efekt a baterie neškodí tolik životnímu prostředí. Další významnou inovací oproti předchozímu typu je, že se baterie nemusí tak často formátovat. Počet dobíjecích cyklů je však snížen na 500-600. Nabíjecí doba je zhruba 3 až 4 hodiny.
Důležité informace:
– Baterie můžete občas dobíjet, i pokud nebude úplně vybitá.
– Jednou za 3 měsíce nechte baterii zformátovat.
– Nabitou baterii nenechávejte delší dobu v nečinnosti.
– Pozor na nadměrné přebití baterie, i když může zůstat v nabíječce déle než 24 hodin.

Li-Ion (Lithium-iontová baterie):
Největší předností této baterie je potlačení paměťového efektu, který se projevuje u tohoto druhu baterie téměř nulově, proto tuto baterii můžete nabíjet při jakémkoliv stavu vybití. Tyto baterie naleznete dnes u většiny mobilních telefonů střední a vyšší třídy. Při používání těchto baterií je však nutné dodržovat jistá pravidla, protože při porušení těchto pravidel může dojít při extrémním přebití baterie k reálné explozi a při extrémním vybití dojde k okamžitému a nenávratnému poškození. Baterie jsou naštěstí vybaveny „senzory“, které kontrolují napětí, proud a teplotu a snaží se zabránit při nabíjení a vybíjení extrémům. Oproti bateriím Ni-MH nabízejí Li-Ion o 20 a více procent více energie a díky vyššímu napětí jednotlivých článku i menší rozměry. Počet nabíjecích cyklů je zde zvýšen až na 1000 a doba nabíjení je kolem 2 a půl hodiny. Tuto baterii lze jednoznačně doporučit, ale spoustu uživatelů odradí až dvojnásobná cena oproti starším bateriím.
Důležité informace:
– Baterii můžete nabíjet v jakékoliv fázi vybití.
– Nenechávejte baterii hluboce vybít.
– Nabitou baterii můžete nechat delší dobu v nečinnosti (i několik měsíců).
– Nevystavujte baterii vysokým teplotám.

Li-Pol (Lithium-polymerová baterie):
Tento druh baterie se velmi podobá baterii Li-Ion, je však novější – setkáváme se sním zatím jen tři roky. Co se týká stavby baterie, neobsahuje kapalný roztok, ale tuhý gel, tudíž jednotlivé články nemůžou „vytéct“. Další výhodou gelového elektrolytu je, že baterie Li-Pol jsou neuvěřitelně tenké, malé a lehké a můžou nabývat libovolných tvarů. Paměťový efekt je u této baterie již potlačen a neprojevuje se. Pokud by byla baterie Li-Pol stejně velká jako Ni-Cd, nabízela by čtyřikrát větší kapacitu. Jedinou nevýhodou této baterie je malý počet nabíjecích cyklů – jen 200, pracuje se však na zlepšení. Nabíjení baterie trvá o něco déle než u baterie Li-Ion.
Důležité informace:
– Baterii můžete nabíjet v jakékoliv fázi vybití.
– Nenechávejte baterii hluboce vybít.
– Nabitou baterii můžete nechat delší dobu v nečinnosti (i několik měsíců).
– Protože má baterie menší počet nabíjecích cyklů, snažte se baterii vždy dokonale nabít.

V dnešní době se tedy nejvíce vyplatí baterie Li-Ion či Li-Pol, ale raději bych zde doporučil baterii Li-Ion, protože má více nabíjecích cyklů, a tudíž vydrží déle.

Zdroj: www.pcsvet.cz