Soutěska El Chorro

Poblíž městečka Alora kdesi ve Španělsku se nad malou přehradní nádrží zvedá hradba svislých vápencových stěn. jejich celistvost je porušena úzkou skoro čtyři kilometry dlouhou soutěskou Garganta del Chorro, které se říká jednoduše El Chorro, nebo o něco složitěji Desfiladero de los Gaitanes, kterou si tu na své cestě k moři prorazila řeka Guadalhorce. Soutěska je dlouhá 400 m a široká v nejužším místě pouhých 10 m. Vede přes ni železná lávka, která byla vybudována začátkem minulého století jako součást stezky, po níž chodili dělníci z ubytoven ve vesnici El Chorro na staveniště přehrady na druhé straně hor. Říká se jí „Králova stezka“, ale žádný z běžně dostupných pramenů neuvádí, že by po ní nějaký král kdy šel. Možné to ovšem je, protože nedaleko odtud, na vyvýšeném místě nad přehradou Conde de Guadalhorce, je přímo ve skále vytesán „Stolec Alfonse XIII.“, odkud král přihlížel zahajovacímu ceremoniálu, jímž byla přehrada oficiálně předána do užívání. Pamětníci tvrdí, že „Králova stezka“ bývala díky své atraktivnosti využívána i turisty.

Dnes jsou bohužel některé úseky v dost špatném stavu, takže by se taková procházka nemusela vyplatit. Už dlouho se velmi vážně uvažuje o její rekonstrukci…