The sad truth. | Get Closer

Dub 20th, 2012 | Publikováno v Off Topic
Tagy:
  1. Čer 30th, 2015 at 06:52 | #1

    A teď si představme, jak „pre1vnicky“ probedhalo rozhodove1ned ESD v předpadě Komise v. Cresson (, zkupomrovane1 komisařka, kde pote9, kdy se Soud zabfdval na několika desedtke1ch odstavců tedm, co všechno ošklive9ho nape1chala, tak konstatoval, že „S přihle9dnutedm k okolnostem projedne1vane9ho předpadu je nicme9ně namedstě medt za to, že určened nesplněned povinnosted představuje samo o sobě přiměřenou sankci“) nebo u „luganske9ho“ posudku ( – tam zase šlo o kompetence členskfdch ste1tů v oblasti mez. pre1va). Oboje rozhodovalo ple9num, tj. 25 soudců.Ale jinak samozřejmě souhlasedm, nevedm nakolik to me1 Posner podložene9, tvrdit, že devět nebo deset soudců je limitned počet. Nicme9ně konferenčned se1l na Soudě již vypade1 imposantně – obrovskfd kruhovfd stůl, mikrofony, fačastnedci už tušedm seded ve dvou řade1ch…

Vložit komentář

XHTML: Mužete použít tyto tagy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>
Tracked by Hobo